Resultat Vinter-KM 2016

Klicka på viktklasserna för fullständiga resultattabeller
KM-116,3 (2)
1.Felicia CRIVEI25,8 kg 2010 5,5 kyu
2.Elmer OLAUSSON19,0 kg 2010 5,5 kyu
KM-131,1 (3)
1.Julia BOTTNER30,0 kg 2008 5 kyu
2.Emmy KAPLAR22,2 kg 2009 5 kyu
3.Felicia ERNST KYRK23,6 kg 2008 5 kyu
KM-132,2 (3)
1.Simon TORKI32,0 kg 2007 5,5 kyu
2.Elliot SÖDERBLOM28,0 kg 2007 5 kyu
3.Edvin OLAUSSON26,1 kg 2008 4,5 kyu
KM-141,2 (4)
1.Milton AUVINEN42,5 kg 2009 5 kyu
2.William CRIVEI33,5 kg 2008 4,5 kyu
3.Ian DEMIERRE36,0 kg 2008 4,5 kyu
KM-155,2 (3)
1.Albin KARLSMO33,2 kg 2005 3,5 kyu
2.Nils LINDH32,0 kg 2006 3,5 kyu
3.Edvin FREEMAN36,9 kg 2006 4,5 kyu
KM-160,3 (3)
1.Marlon NILSSON AGBODJAN 51,8 kg 2007 5 kyu
2.Wilda WITTGREN46,0 kg 2007 5 kyu
3.Hanna MILES53,8 kg 2006 5 kyu
KM-166,3 (4)
1.Oscar DRUFVA34,9 kg 2006 3,5 kyu
2.Ella BOTTNER44,0 kg 2005 3,5 kyu
3.Kajsa GUSTAFSSON41,5 kg 2005 4 kyu
KM-171,3 (3)
1.Nellie ERNST46,9 kg 2004 3,5 kyu
2.Linus SJÖBERG42,1 kg 2005 3,5 kyu
3.Erik BITVAI46,8 kg 2005 3,5 kyu