Resultat Sommar-KM 2016

Klicka på viktklasserna för fullständiga resultattabeller
KM-127,2 (3)
1.William CRIVEI30,1 kg 2008 5,5 kyu
2.Pirouz TAJAROBI28,1 kg 2008 5,5 kyu
3.Oskar HULTHE27,0 kg 2009 5,5 kyu
KM-120,1 (4)
1.Julia BOTTNER27,5 kg 2008 6 kyu
2.Sigrid ENGSTRÖM22,8 kg 2009 6 kyu
3.Agnes BJUHR22,9 kg 2008 6 kyu
KM-138,3 (3)
1.Olivia LINDHÄGN29,2 kg 2007 5 kyu
2.Milton AUVINEN39,5 kg 2009 5 kyu
3.Ian DEMIERRE34,0 kg 2008 5,5 kyu
KM-179,3 (4)
1.Gretha ÖSTLIND40,5 kg 2003 3 kyu
2.Vidar DAHLBECK54,9 kg 2004 3,5 kyu
3.Daniel JOHANSSON45,9 kg 2002 3,5 kyu
KM-154,3 (3)
1.Marlon NILSSON AGBODJAN48,3 kg 2007 6 kyu
2.Hanna MILES51,2 kg 2006 5,5 kyu
3.Wilda WITTGREN42,1 kg 2007 6 kyu
KM-179,2 (3)
KM-157,2 (3)
1.Arvid FREEMAN36,5 kg 2004 4 kyu
2.Axel DAHLBECK32,9 kg 2006 3,5 kyu
3.Edvin FREEMAN38,5 kg 2006 4,5 kyu