Resultat Vinter-KM 2015

Klicka på viktklasserna för fullständiga resultattabeller
KM-126,2
1.DEGERMAN Kasper29,0 kg 2008 5,5 kyu
2.SÖDERBLOM Elliot25,0 kg 2007 5 kyu
3.TAJAROBI Pirouz27,0 kg 2008 5,5 kyu
KM-130,3
1.LINDHÄGN Olivia29,0 kg 2007 5 kyu
2.ANDERSSONN Lisa33,0 kg 2007 5,5 kyu
3.DEMIERRE Ian34,0 kg 2008 5,5 kyu
KM-140,2
1.FREEMAN Edvin36,0 kg 2006 5 kyu
2.AUVINEN Milton36,0 kg 2009 5 kyu
3.DEMIERRE Ian II34,0 kg 2008 5,5 kyu
KM-152,2
1.DRUFVA Oscar32,0 kg 2006 4 kyu
2.DAHLBECK Axel30,0 kg 2006 4 kyu
3.LINDH Nils30,0 kg 2006 4 kyu
KM-159,3
1.ERNST Nellie41,0 kg 2004 4 kyu
2.BOTTNER Ella37,0 kg 2005 4 kyu
3.GUSTAFSSON Kajsa35,0 kg 2005 4 kyu
KM-173,3
1.ÖSTLIND Gretha38,0 kg 2003 3 kyu
2.JOHANSSON Daniel45,0 kg 2002 3,5 kyu
3.NORMAN Jakob39,0 kg 2003 3,5 kyu