Resultat Vinter-KM 2014

Klicka på viktklasserna för fullständiga resultattabeller
KM-124,3
1.ENGSTRÖM Ingrid23,9 kg 2006 5 kyu
2.ALNERVIK Isak26,6 kg 2006 5,5 kyu
3.LINDHÄGN Olivia25,9 kg 2007 5,5 kyu
KM-130,3
1.FREEMAN Edvin31,1 kg 2006 5,5 kyu
2.ANDERSSON LINDEL Viktor28,2 kg 2006 5,5 kyu
3.SHOJAEI Saman30,1 kg 2005 5,5 kyu
KM-136,3
1.DAHLBECK Axel27,6 kg 2006 4,5 kyu
2.DRUFVA Oscar27,8 kg 2006 4 kyu
3.DEMIERRE Naimi32,0 kg 2006 5 kyu
KM-140,3
1.GUSTAFSSON Kajsa31,3 kg 2005 4,5 kyu
2.JOHANSSON Agnes28,0 kg 2005 4 kyu
3.KARLSMO Albin27,2 kg 2005 4 kyu
KM-150,2
1.DRUFVA Lucas31,2 kg 2004 3,5 kyu
2.SUNDSTEN Otto35,1 kg 2004 4,5 kyu
3.FREEMAN Arvid32,2 kg 2004 4 kyu
KM-159,3
1.NORMAN Jakob33,5 kg 2003 3,5 kyu
2.ÖSTLIND Gretha37,0 kg 2003 3,5 kyu
3.FLAKBERG Elin 33,6 kg 2003 4 kyu
KM-161,2
1.DAHLBECK Vidar 42,6 kg 2004 3,5 kyu
2.SJÖBERG Linus38,1 kg 2005 4 kyu
3.BITVAI Erik41,2 kg 2005 4 kyu
KM-196,3
1.GUSTAFSSON Axel44,5 kg 2001 2 kyu
2.ERNST Jennifer56,5 kg 2001 2 kyu
3.ENGSTRÖM Olof49,0 kg 2002 3 kyu
3.LINDGREN Tobias48,9 kg 2002 3 kyu