Resultat Vinter-KM 2013

Klicka på viktklasserna för fullständiga resultattabeller
KM-128,0
1.DAHLBECK Axel25,0 kg 2006 5,5 kyu
2.DRUFVA Oscar23,9 kg 2006 5 kyu
3.BREVIK Daniel30,3 kg 2006 5 kyu
KM-134,0
1.GUSTAFSSON Kajsa27,0 kg 2005 5 kyu
2.JOHANSSON Agnes25,0 kg 2005 4 kyu
3.ANNOUS Saja29,1 kg 2003 6 kyu
KM-141,0
1.LJUNGBERG Daniel33,8 kg 2003 6 kyu
2.SUNDSTEN Otto33,8 kg 2004 4,5 kyu
3.MUSTAFIC Dzenan31,3 kg 2002 6 kyu
KM-149,0
1.NORMAN Jakob30,3 kg 2003 3,5 kyu
2.ANDERSSON Razmus29,0 kg 2005 4 kyu
3.SOLBERG Norton30,5 kg 2004 3,5 kyu
KM-152,0
1.ÖSTLIND Gretha36,3 kg 2003 4 kyu
2.FLAKBERG Elin30,0 kg 2003 4 kyu
3.SVENSSON Idun37,6 kg 2003 4 kyu
KM-154,0
1.EDSAND Oliver46,8 kg 2004 4,5 kyu
2.SJÖBERG Linus36,3 kg 2005 4,5 kyu
3.HÖGSTA Oscar34,9 kg 2004 4,5 kyu
KM-169,0
1.RIDELL Kevin38,9 kg 2002 3 kyu
2.ENGSTRÖM Olof42,0 kg 2002 3 kyu
3.LINDGREN Tobias43,8 kg 2002 3 kyu
KM-172,0
1.ENGLUND Ludvig54,2 kg 2002 4 kyu
2.TAIKUMER Antonio57,2 kg 2001 6 kyu