Resultat Sommar-KM 2013

Klicka på viktklasserna för fullständiga resultattabeller
?
KM-124,0
1.DRUFVA Oscar22,8 kg 2006 5 kyu
2.EKLÖF Alexander24,2 kg 2006 5 kyu
3.DAHLBECK Axel23,5 kg 2006 5,5 kyu
KM-135,0
1.LILJEBLAD Noah28,2 kg 2004 5 kyu
2.BREVIK Daniel28,9 kg 2006 5 kyu
3.FREEMAN Arvid27,9 kg 2004 4,5 kyu
KM-136,0
1.ANDERSSON Razmus27,9 kg 2005 4 kyu
2.BITVAI Erik30,9 kg 2005 4,5 kyu
3.DAHL Olof28,2 kg 2004 4,5 kyu
KM-141,0
1.SJÖBERG Linus33,6 kg 2005 4,5 kyu
2.RÖNNBORG William29,5 kg 2004 4 kyu
3.HÖGSTA Oscar31,6 kg 2004 4,5 kyu
KM-143,1
1.FLAKBERG Elin28,5 kg 2003 4 kyu
2.BOTTNER Ella30,2 kg 2005 4 kyu
3.GUSTAFSSON Kajsa26,1 kg 2005 5 kyu
KM-150,0
1.SOLBERG Norton29,6 kg 2004 3,5 kyu
2.DAHLBECK Vidar36,1 kg 2004 4 kyu
3.EDSAND Oliver42,9 kg 2004 4,5 kyu
KM-150,1
1.ÖSTLIND Gretha35,8 kg 2003 4 kyu
2.SVENSSON Idun35,8 kg 2003 4 kyu
3.LINDH Agnes33,1 kg 2003 4,5 kyu
KM-170,0
1.RIDELL Kevin36,5 kg 2002 3 kyu
2.ENGSTRÖM Olof38,1 kg 2002 3 kyu
3.BLIXT Marcus40,0 kg 2002 3 kyu
KM-180,0
1.NORD Enok51,0 kg 2001 3 kyu
2.ENGLUND Ludvig51,5 kg 2002 4 kyu
3.BAMERLIND Anthony44,0 kg 2002 3 kyu
KM-181,1
1.ENACHE Maria49,0 kg 2000 3 kyu
2.ENACHE Kristina40,0 kg 2002 3 kyu
3.ENGSTRÖM Alva34,2 kg 2000 3 kyu