Resultat Vinter-KM 2012

Klicka på viktklasserna för fullständiga resultattabeller
KM-124,1
1.LILJEBLAD Noah27,8 kg 2004 5,5 kyu
2.FRICK Vidar25,6 kg 2005 5 kyu
3.LINDH Nils22,0 kg 2006 5 kyu
KM-124,2
1.GUSTAFSSON Kajsa24,8 kg 2005 5 kyu
2.STIGEBRANDT Malva26,0 kg 2005 5 kyu
3.JOHANSSON Agnes22,9 kg 2005 5 kyu
KM-125,0
1.ANDERSSON Razmus27,6 kg 2005 5 kyu
2.PERNSVED Victor31,1 kg 2005 5,5 kyu
3.THÖRNQVIST John27,9 kg 2005 5 kyu
KM-131,0
1.BITVAI Erik28,9 kg 2005 5 kyu
2.FREEMAN Arvid27,2 kg 2004 5 kyu
3.SJÖBERG Linus32,3 kg 2005 5 kyu
KM-133,0
1.RÖNNBORG William28,3 kg 2004 4,5 kyu
2.SUNDSTEN Otto31,0 kg 2004 5 kyu
3.SEGER Carl-Peter29,2 kg 2002 5,5 kyu
KM-136,1
1.DAHLBECK Vidar34,8 kg 2004 5 kyu
2.DRUFVA Lucas27,0 kg 2004 4 kyu
3.MATTSSON Måns29,3 kg 2004 4,5 kyu
KM-136,2
1.LINDH Agnes32,2 kg 2003 5,5 kyu
2.BOTTNER Ella28,5 kg 2005 5 kyu
3.MÅRDH Amanda42,5 kg 2005 5,5 kyu
KM-141,0
1.SOLBERG Norton28,9 kg 2004 4 kyu
2.STRÖMQUIST Adam30,9 kg 2002 5 kyu
3.FLAKBERG Elin27,9 kg 2003 4 kyu
KM-146,0
1.ÖSTLIND Gretha34,5 kg 2003 4 kyu
2.SVENSSON Idun34,1 kg 2003 4,5 kyu
3.BERGSTEN Axel34,1 kg 2003 4,5 kyu
KM-154,0
1.BLIXT Marcus38,0 kg 2002 4 kyu
2.SJÖSTRAND Hugo45,9 kg 2002 5 kyu
3.ENACHE Kristina39,0 kg 2002 3,5 kyu
KM-160,0
1.OLSSON Conrad35,8 kg 2000 3,5 kyu
2.ENGLUND Ludvig48,8 kg 2002 4,5 kyu
3.ENACHE Maria43,0 kg 2000 3,5 kyu
KM-168,0
1.ERNST Jennifer45,0 kg 2001 4 kyu
2.NORD Enok42,3 kg 2001 3,5 kyu
3.BENGTSSON Jacob42,3 kg 2002 3 kyu