EKHOLM Gideon , - Sommar-KM 2013
ViktklassNamnIWYKSPoängIWYKSNamnTid