Enok NORD, 40 kg / 2001 - Sommar-KM 2012
ViktklassNamnIWYKSPoängIWYKSNamnTid
KM-161Enok NORD000000 - 500100Axel GUSTAFSSON1:30
KM-161Enok NORD000000 - 1010000Lukas KUHLIN0:13
KM-161Enok NORD1000010 - 000000Tobias LINDGREN0:12