Elsa JOHANSSON, 22 kg / 2005 - Sommar-KM 2012
ViktklassNamnIWYKSPoängIWYKSNamnTid
KM-119,1Elsa JOHANSSON000000 - 1010000Malva STIGEBRANDT0:00
KM-119,1Elsa JOHANSSON000000 - 1010000Agnes JOHANSSON0:00
KM-119,1Elsa JOHANSSON000000 - 1010000Ella BOTTNER0:00
KM-119,1Elsa JOHANSSON000000 - 1010000Kajsa GUSTAFSSON0:00