Tävlande Vinter-KM 2016

Klicka på namnen för matchresultat.
NamnInvägningViktklass
Milton AUVINEN42,5 kg 2009 5 kyuKM‑141,2
Erik BITVAI46,8 kg 2005 3,5 kyuKM‑171,3
Ella BOTTNER44,0 kg 2005 3,5 kyuKM‑166,3
Julia BOTTNER30,0 kg 2008 5 kyuKM‑131,1
Felicia CRIVEI25,8 kg 2010 5,5 kyuKM‑116,3
William CRIVEI33,5 kg 2008 4,5 kyuKM‑141,2
Ian DEMIERRE36,0 kg 2008 4,5 kyuKM‑141,2
Oscar DRUFVA34,9 kg 2006 3,5 kyuKM‑166,3
Nellie ERNST46,9 kg 2004 3,5 kyuKM‑171,3
Felicia ERNST KYRK23,6 kg 2008 5 kyuKM‑131,1
Arvid FREEMAN36,3 kg 2004 4 kyuKM‑166,3
Edvin FREEMAN36,9 kg 2006 4,5 kyuKM‑155,2
Kajsa GUSTAFSSON41,5 kg 2005 4 kyuKM‑166,3
Emmy KAPLAR22,2 kg 2009 5 kyuKM‑131,1
Albin KARLSMO33,2 kg 2005 3,5 kyuKM‑155,2
Nils LINDH32,0 kg 2006 3,5 kyuKM‑155,2
Hanna MILES53,8 kg 2006 5 kyuKM‑160,3
Marlon NILSSON AGBODJAN 51,8 kg 2007 5 kyuKM‑160,3
Edvin OLAUSSON26,1 kg 2008 4,5 kyuKM‑132,2
Elmer OLAUSSON19,0 kg 2010 5,5 kyuKM‑116,3
Linus SJÖBERG42,1 kg 2005 3,5 kyuKM‑171,3
Elliot SÖDERBLOM28,0 kg 2007 5 kyuKM‑132,2
Pirouz TAJAROBI31,1 kg 2008 4,5 kyuKM‑141,2
Simon TORKI32,0 kg 2007 5,5 kyuKM‑132,2
Wilda WITTGREN46,0 kg 2007 5 kyuKM‑160,3