Tävlande Sommar-KM 2016

Klicka på namnen för matchresultat.
NamnInvägningViktklass
Milton AUVINEN39,5 kg 2009 5 kyuKM‑138,3
Erik BITVAI45,1 kg 2005 3,5 kyuKM‑179,2
Agnes BJUHR22,9 kg 2008 6 kyuKM‑120,1
Julia BOTTNER27,5 kg 2008 6 kyuKM‑120,1
William CRIVEI30,1 kg 2008 5,5 kyuKM‑127,2
Axel DAHLBECK32,9 kg 2006 3,5 kyuKM‑157,2
Vidar DAHLBECK54,9 kg 2004 3,5 kyuKM‑179,3
Ian DEMIERRE34,0 kg 2008 5,5 kyuKM‑138,3
Amanda EKLÖF27,0 kg 2009 6 kyuKM‑120,1
Sigrid ENGSTRÖM22,8 kg 2009 6 kyuKM‑120,1
Arvid FREEMAN36,5 kg 2004 4 kyuKM‑157,2
Edvin FREEMAN38,5 kg 2006 4,5 kyuKM‑157,2
Oskar HULTHE27,0 kg 2009 5,5 kyuKM‑127,2
Daniel JOHANSSON45,9 kg 2002 3,5 kyuKM‑179,3
Olivia LINDHÄGN29,2 kg 2007 5 kyuKM‑138,3
Hanna MILES51,2 kg 2006 5,5 kyuKM‑154,3
Dzenan MUSTAFIC43,6 kg 2002 4,5 kyuKM‑179,2
Marlon NILSSON AGBODJAN48,3 kg 2007 6 kyuKM‑154,3
Jakob NORMAN44,5 kg 2003 3,5 kyuKM‑179,3
Linus SJÖBERG38,0 kg 2005 3,5 kyuKM‑179,2
Pirouz TAJAROBI28,1 kg 2008 5,5 kyuKM‑127,2
Wilda WITTGREN42,1 kg 2007 6 kyuKM‑154,3
Gretha ÖSTLIND40,5 kg 2003 3 kyuKM‑179,3