Tävlande Vinter-KM 2015

Klicka på namnen för matchresultat.
NamnInvägningViktklass
ALNERVIK Wilhelm34,0 kg 2004 4 kyuKM‑152,2
ANDERSSONN Lisa33,0 kg 2007 5,5 kyuKM‑130,3
AUVINEN Milton36,0 kg 2009 5 kyuKM‑140,2
BOTTNER Ella37,0 kg 2005 4 kyuKM‑159,3
DAHLBECK Axel30,0 kg 2006 4 kyuKM‑152,2
DAHLBECK Vidar48,0 kg 2005 3,5 kyuKM‑173,3
DEGERMAN Kasper29,0 kg 2008 5,5 kyuKM‑126,2
DEMIERRE Ian34,0 kg 2008 5,5 kyuKM‑130,3
DEMIERRE Ian II34,0 kg 2008 5,5 kyuKM‑140,2
DRUFVA Oscar32,0 kg 2006 4 kyuKM‑152,2
ERICSSON Måns34,0 kg 2008 5,5 kyuKM‑130,3
ERNST Nellie41,0 kg 2004 4 kyuKM‑159,3
FREEMAN Arvid34,0 kg 2004 4 kyuKM‑159,3
FREEMAN Edvin36,0 kg 2006 5 kyuKM‑140,2
GUSTAFSSON Kajsa35,0 kg 2005 4 kyuKM‑159,3
JOHANSSON Daniel45,0 kg 2002 3,5 kyuKM‑173,3
LINDH Nils30,0 kg 2006 4 kyuKM‑152,2
LINDHÄGN Olivia29,0 kg 2007 5 kyuKM‑130,3
NORMAN Jakob39,0 kg 2003 3,5 kyuKM‑173,3
SJÖBERG Linus38,0 kg 2005 3,5 kyuKM‑173,3
SÖDERBLOM Elliot25,0 kg 2007 5 kyuKM‑126,2
TAJAROBI Pirouz27,0 kg 2008 5,5 kyuKM‑126,2
ÖSTLIND Gretha38,0 kg 2003 3 kyuKM‑173,3