Tävlande Sommar-KM 2015

Klicka på namnen för matchresultat.
NamnInvägningViktklass
ALNERVIK Isak27,5 kg 2006 5 kyuKM‑136,2
ALNERVIK Wilhelm31,6 kg 2004 4 kyuKM‑156,2
ANDERSSON LINDELL Viktor30,3 kg 2006 5 kyuKM‑136,2
AUVINEN Milton34,1 kg 2009 5,5 kyuKM‑125,2
BITVAI Erik44,3 kg 2005 4 kyuKM‑170,2
BOLLTOFT Philip40,6 kg 2002 5 kyuKM‑170,2
BOTTNER Ella36,2 kg 2005 4 kyuKM‑151,1
DAHLBECK Axel30,5 kg 2006 4 kyuKM‑156,2
DAHLBECK Vidar48,0 kg 2004 3,5 kyuKM‑170,2
DEMIERRE Naimi35,0 kg 2006 5 kyuKM‑139,1
DRUFVA Lucas34,5 kg 2004 3,5 kyuKM‑156,2
EKHOLM Gabriella22,1 kg 2007 5,5 kyuKM‑128,1
EKHOLM Gideon31,2 kg 2005 4,5 kyuKM‑142,2
ENGSTRÖM Ingrid25,2 kg 2006 5 kyuKM‑139,1
ERLE RUIZ Morgan26,8 kg 2007 5,5 kyuKM‑125,2
FLAKBERG Elin36,6 kg 2003 4 kyuKM‑169,1
GRANN Leia23,6 kg 2007 5 kyuKM‑128,1
GUSTAFSSON Kajsa34,0 kg 2005 4 kyuKM‑151,1
JOHANSSON Agnes28,5 kg 2005 4 kyuKM‑151,1
LINDBERG Signe25,2 kg 2006 5 kyuKM‑139,1
LINDH Agnes48,9 kg 2003 4 kyuKM‑169,1
LINDH Nils29,6 kg 2006 4 kyuKM‑142,2
LINDHÄGN Olivia27,2 kg 2007 5 kyuKM‑128,1
LINDMARK Hampus26,9 kg 2007 5,5 kyuKM‑125,2
LINDSTAD Elias26,8 kg 2004 5 kyuKM‑136,2
NORMAN Jakob36,6 kg 2003 3,5 kyuKM‑170,2
RIDELL Tilda31,0 kg 2006 5 kyuKM‑139,1
RÖNNBORG Gabriel27,0 kg 2008 5,5 kyuKM‑122,2
SHOJAEI Saman33,6 kg 2005 5 kyuKM‑142,2
SJÖBERG Linus39,2 kg 2005 3,5 kyuKM‑170,2
STAXGÅRD Jonathan25,9 kg 2008 5,5 kyuKM‑122,2
SÖDERBLOM Elliot25,0 kg 2007 5,5 kyuKM‑122,2
ÖSTLIND Gretha37,8 kg 2003 3 kyuKM‑169,1