Tävlande Vinter-KM 2014

Klicka på namnen för matchresultat.
NamnInvägningViktklass
ALNERVIK Isak26,6 kg 2006 5,5 kyuKM‑124,3
ALNERVIK Wilhelm30,9 kg 2004 4 kyuKM‑150,2
ANDERSSON LINDEL Viktor28,2 kg 2006 5,5 kyuKM‑130,3
BERGQVIST Erik28,1 kg 2006 4,5 kyuKM‑136,3
BITVAI Erik41,2 kg 2005 4 kyuKM‑161,2
BOLLTOFT Philip39,0 kg 2002 5 kyuKM‑159,3
DAHLBECK Axel27,6 kg 2006 4,5 kyuKM‑136,3
DAHLBECK Vidar 42,6 kg 2004 3,5 kyuKM‑161,2
DEMIERRE Naimi32,0 kg 2006 5 kyuKM‑136,3
DRUFVA Lucas31,2 kg 2004 3,5 kyuKM‑150,2
DRUFVA Oscar27,8 kg 2006 4 kyuKM‑136,3
ENGSTRÖM Ingrid23,9 kg 2006 5 kyuKM‑124,3
ENGSTRÖM Olof49,0 kg 2002 3 kyuKM‑196,3
ERNST Jennifer56,5 kg 2001 2 kyuKM‑196,3
FLAKBERG Elin 33,6 kg 2003 4 kyuKM‑159,3
FREEMAN Arvid32,2 kg 2004 4 kyuKM‑150,2
FREEMAN Edvin31,1 kg 2006 5,5 kyuKM‑130,3
GUSTAFSSON Axel44,5 kg 2001 2 kyuKM‑196,3
GUSTAFSSON Kajsa31,3 kg 2005 4,5 kyuKM‑140,3
INGMAN Olivia51,0 kg 2001 5 kyuKM‑196,3
JOHANSSON Agnes28,0 kg 2005 4 kyuKM‑140,3
KARLSMO Albin27,2 kg 2005 4 kyuKM‑140,3
KUHLIN Lukas42,6 kg 2001 2 kyuKM‑196,3
LINDGREN Tobias48,9 kg 2002 3 kyuKM‑196,3
LINDH Nils28,1 kg 2006 4 kyuKM‑140,3
LINDHÄGN Olivia25,9 kg 2007 5,5 kyuKM‑124,3
NORMAN Jakob33,5 kg 2003 3,5 kyuKM‑159,3
SHOJAEI Saman30,1 kg 2005 5,5 kyuKM‑130,3
SJÖBERG Linus38,1 kg 2005 4 kyuKM‑161,2
SUNDSTEN Otto35,1 kg 2004 4,5 kyuKM‑150,2
SVERLINGER Gabriella51,0 kg 2001 5 kyuKM‑196,3
ÖSTLIND Gretha37,0 kg 2003 3,5 kyuKM‑159,3