Tävlande Sommar-KM 2013

Klicka på namnen för matchresultat.
NamnInvägningViktklass
ALNERVIK Wilhelm25,9 kg 2004 4,5 kyuKM‑135,0
ANDERSSON Razmus27,9 kg 2005 4 kyuKM‑136,0
BAMERLIND Anthony44,0 kg 2002 3 kyuKM‑180,0
BITVAI Erik30,9 kg 2005 4,5 kyuKM‑136,0
BLIXT Marcus40,0 kg 2002 3 kyuKM‑170,0
BOTTNER Ella30,2 kg 2005 4 kyuKM‑143,1
BREVIK Daniel28,9 kg 2006 5 kyuKM‑135,0
DAHL Olof28,2 kg 2004 4,5 kyuKM‑136,0
DAHLBECK Axel23,5 kg 2006 5,5 kyuKM‑124,0
DAHLBECK Vidar36,1 kg 2004 4 kyuKM‑150,0
DRUFVA Lucas28,9 kg 2004 3,5 kyuKM‑150,0
DRUFVA Oscar22,8 kg 2006 5 kyuKM‑124,0
EDSAND Oliver42,9 kg 2004 4,5 kyuKM‑150,0
EKHOLM Gideon ?
EKLÖF Alexander24,2 kg 2006 5 kyuKM‑124,0
ENACHE Kristina40,0 kg 2002 3 kyuKM‑181,1
ENACHE Maria49,0 kg 2000 3 kyuKM‑181,1
ENGLUND Ludvig51,5 kg 2002 4 kyuKM‑180,0
ENGSTRÖM Alva34,2 kg 2000 3 kyuKM‑181,1
ENGSTRÖM Olof38,1 kg 2002 3 kyuKM‑170,0
FJELLDAL Linnea?
FLAKBERG Elin28,5 kg 2003 4 kyuKM‑143,1
FREEMAN Arvid27,9 kg 2004 4,5 kyuKM‑135,0
GUSTAFSSON Kajsa26,1 kg 2005 5 kyuKM‑143,1
HÖGSTA Oscar31,6 kg 2004 4,5 kyuKM‑141,0
LILJEBLAD Noah28,2 kg 2004 5 kyuKM‑135,0
LINDH Agnes33,1 kg 2003 4,5 kyuKM‑150,1
LINDH Nils22,9 kg 2006 4,5 kyuKM‑124,0
NILSSON Felix31,0 kg 2004 5 kyuKM‑136,0
NORD Enok51,0 kg 2001 3 kyuKM‑180,0
OLSSON Conrad38,9 kg 2000 3 kyuKM‑170,0
RIDELL Kevin36,5 kg 2002 3 kyuKM‑170,0
RÖNNBORG William29,5 kg 2004 4 kyuKM‑141,0
SJÖBERG Linus33,6 kg 2005 4,5 kyuKM‑141,0
SOLBERG Norton29,6 kg 2004 3,5 kyuKM‑150,0
SUNDSTEN Otto33,0 kg 2004 4,5 kyuKM‑141,0
SVENSSON Idun35,8 kg 2003 4 kyuKM‑150,1
ÖSTLIND Gretha35,8 kg 2003 4 kyuKM‑150,1