Tävlande Vinter-KM 2012

Klicka på namnen för matchresultat.
NamnInvägningViktklass
ALNERVIK Wilhelm24,8 kg 2004 5 kyuKM‑125,0
ANDERSSON Razmus27,6 kg 2005 5 kyuKM‑125,0
BENGTSSON Jacob42,3 kg 2002 3 kyuKM‑168,0
BERGSTEN Axel34,1 kg 2003 4,5 kyuKM‑146,0
BITVAI Erik28,9 kg 2005 5 kyuKM‑131,0
BLIXT Marcus38,0 kg 2002 4 kyuKM‑154,0
BOTTNER Ella28,5 kg 2005 5 kyuKM‑136,2
DAHL Olof27,5 kg 2004 4,5 kyuKM‑133,0
DAHLBECK Vidar34,8 kg 2004 5 kyuKM‑136,1
DRUFVA Lucas27,0 kg 2004 4 kyuKM‑136,1
DRUFVA Oscar21,5 kg 2006 5,5 kyuKM‑124,1
ENACHE Kristina39,0 kg 2002 3,5 kyuKM‑154,0
ENACHE Maria43,0 kg 2000 3,5 kyuKM‑160,0
ENGLUND Ludvig48,8 kg 2002 4,5 kyuKM‑160,0
ERNST Jennifer45,0 kg 2001 4 kyuKM‑168,0
FLAKBERG Elin27,9 kg 2003 4 kyuKM‑141,0
FREEMAN Arvid27,2 kg 2004 5 kyuKM‑131,0
FRICK Vidar25,6 kg 2005 5 kyuKM‑124,1
GUSTAFSSON Kajsa24,8 kg 2005 5 kyuKM‑124,2
HÖGSTA Oscar30,2 kg 2004 5 kyuKM‑131,0
JOHANSSON Agnes22,9 kg 2005 5 kyuKM‑124,2
KUHLIN Lukas38,5 kg 2001 3 kyuKM‑168,0
LILJEBLAD Noah27,8 kg 2004 5,5 kyuKM‑124,1
LINDGREN Tobias39,3 kg 2002 3,5 kyuKM‑160,0
LINDH Agnes32,2 kg 2003 5,5 kyuKM‑136,2
LINDH Nils22,0 kg 2006 5 kyuKM‑124,1
MATTSSON Måns29,3 kg 2004 4,5 kyuKM‑136,1
MÅRDH Amanda42,5 kg 2005 5,5 kyuKM‑136,2
NORD Enok42,3 kg 2001 3,5 kyuKM‑168,0
NORMAN Jakob29,0 kg 2003 4 kyuKM‑141,0
OLSSON Conrad35,8 kg 2000 3,5 kyuKM‑160,0
PERNSVED Victor31,1 kg 2005 5,5 kyuKM‑125,0
RÖNNBORG William28,3 kg 2004 4,5 kyuKM‑133,0
SCHINDELAR Marcus35,6 kg 2002 3,5 kyuKM‑154,0
SEGER Carl-Peter29,2 kg 2002 5,5 kyuKM‑133,0
SJÖBERG Linus32,3 kg 2005 5 kyuKM‑131,0
SJÖSTRAND Hugo45,9 kg 2002 5 kyuKM‑154,0
SOLBERG Norton28,9 kg 2004 4 kyuKM‑141,0
STENSHOLM Albin32,5 kg 2003 4 kyuKM‑146,0
STIGEBRANDT Malva26,0 kg 2005 5 kyuKM‑124,2
STRÖMQUIST Adam30,9 kg 2002 5 kyuKM‑141,0
SUNDSTEN Otto31,0 kg 2004 5 kyuKM‑133,0
SVENSSON Idun34,1 kg 2003 4,5 kyuKM‑146,0
THÖRNQVIST John27,9 kg 2005 5 kyuKM‑125,0
ÅHMAN Simon29,8 kg 2003 5 kyuKM‑136,1
ÖSTLIND Gretha34,5 kg 2003 4 kyuKM‑146,0