Grupp­indelning och KM-vikter

Varför så stor viktskillnad inom grupperna?

När man ser uppställningen på våra KM kan man lätt bli lite konfunderad och tycka att det verkar vara lite oordning på gruppindelningen. Vanligtvis så delas ju barnen först upp strikt efter kön och ålder (F-U11, P-U13, osv) och gruppindelas sedan i viktordning; ingen direkt hänsyn tas till bältesgrad. Detta har ju sina randiga skäl och rutiga orsaker och ger den som är bäst på judo i förhållande till sin vikt och ålder störst möjlighet att hamna överst på prispallen.

När det gäller Lindome Judoklubbs KM är det däremot lite andra förutsättningar som gäller. Där vill vi att alla skall kunna vara med och tävla på sin egen nivå, vare sig man är en 11-årig nybörjare eller en osedvanligt duktig 7-åring. Vi vill försöka skapa grupper där det blir så jämnt motstånd som möjligt.

För att underlätta en sådan indelning har vi tagit fram ett enkelt handikappsystem som baseras på tre faktorer: bältesgrad, ålder och vikt (även bältesgraden har alltså inverkan här). Till skillnad från "vanlig" gruppindelning har dessa faktorer ingen inbördes prioritet; de läggs ihop i ett enda steg. Det innebär att en hög bältesgrad lika väl som högre vikt eller ålder kan flytta upp deltagaren bland grupperna. Nu kan givetvis inte ett så enkelt system träffa helt rätt, så i vanlig ordning görs givetvis också en hel del handpåläggning. Därför kan man se att grupperna inte heller följer KM-vikterna helt och hållet.

Hur mycket de olika faktorerna skall påverka kan variera men på de senaste klubbmästerskapen så har en hel bältesnivå motsvarat 8 kg i vikt och ett år i ålder 3 kg i vikt. För tydlighetens skull justeras sammanräkningen så att LJK-vikterna hamnar i 100kg-området.